Inici > Subscripció al butlletí

Butlletí

Subscripció al butlletí

Introdueix el teu correu per a subscriure’t al butlletí:


Avís Legal

La XAL donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L'usuari de XTVL dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la XAL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de XTVL que facilita dades de caràcter personal a la XAL resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa XAL els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent soŀlicitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de la XAL.

XTVL podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les cookies s'associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.


Comprovació

Per seguretat copia en la casella de text el codi que apareix a la imatge inferior abans d'enviar el formulari amb les teves dades.

simple_captcha.jpg

Baixa del butlletí

Introdueix el teu correu per a anul·lar la teva subscripció al butlletí:


Comprovació

Per seguretat copia en la casella de text el codi que apareix a la imatge inferior abans d'enviar el formulari amb les teves dades.

simple_captcha.jpg

Cerca avançada


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl